Hiện tại Carephone chưa có khuyến mại . Xin cảm ơn quý khách!